Disable_right_click


Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Καθαρά Τετάρτη


Τον φωτοποιόν καιρόν, ον νυν αφιέρωσας και εδωρήσω ημίν της εγκρατείας Κύριε, συ αξίωσον ημάς, εν κατανύξει πάντας ειλικρινώς περαιώσασθαι, ειρηνεύοντας του Σταυρού τη ισχύϊ, μόνε Φιλάνθρωπε.

Στερέωσον ημάς εν σοι, Κύριε, ο ξύλω νεκρώσας την αμαρτίαν και τον φόβον σου εμφύτευσον, εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε.

Τον μεταξύ των Ληστών σταυρωθέντα εν ξύλω, και τη λόγχη νυγέντα, την ζωήρρυτον πλευράν, υμνείτε, ευλογείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Την αγνήν και άχραντον, Μητέρα και Παρθένον, ωδαίς ασμάτων άπαντες οι πιστοί, ευσεβώς ως Θεοτόκον μεγαλύνομεν.

1 σχόλιο: