Disable_right_click


Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Μερικές συμβουλές για τη νηστεία

 Η νη­στεία δια­κρί­νε­ται σε υλι­κή (απο­χή από συγ­κε­κρι­μέ­νες τρο­φές)
και σε πνευ­μα­τι­κή  (απο­χή από τα αμαρ­τή­μα­τα).

Όποιος νη­στεύ­ει υλι­κά και όχι πνευ­μα­τι­κά, δεν έχει κα­νέ­να όφε­λος.

Η πραγ­μα­τι­κή νη­στεία εί­ναι κατά 80% η πνευ­μα­τι­κή νη­στεία και κατά 20% εί­ναι το φα­γη­τό, η υλι­κή νη­στεία.

Όσοι νη­στεύ­ουν μόνο υλι­κά, εί­ναι σύγ­χρο­νοι Φα­ρι­σαί­οι.
Οι άρ­ρω­στοι δεν νη­στεύ­ουν υλι­κά, αλλά πνευ­μα­τι­κά.

Η πνευ­μα­τι­κή νη­στεία πρέ­πει να γί­νε­ται από όλους τους αν­θρώ­πους και να εί­ναι ισό­βια.

Με την νη­στεία ο άν­θρω­πος τιμά το Θεό, αφού η νη­στεία υπήρ­ξε η πρώ­τη εν­το­λή του Θεού στους Πρω­τό­λα­στους, όταν αυ­τοί βρί­σκον­ταν στον πα­ρά­δει­σο.

Ο άν­θρω­πος παίρ­νει Χάρη, όχι επει­δή κά­νει νη­στεία - τρώ­ει λίγο,
αλλά επει­δή κά­νει υπα­κοή στην εν­το­λή της νη­στεί­ας.

Την νη­στεία δεν την κά­νου­με για να χά­σου­με κιλά ή να κά­νου­με δί­αι­τα.

Γε­νι­κά για την σω­μα­τι­κή νη­στεία, θα πρέ­πει κα­νείς να ση­κώ­νε­ται από το τρα­πέ­ζι όχι χορ­τά­τος.

Χω­ρίς νη­στεία, καμ­μία προ­σευ­χή δεν γί­νε­ται δε­κτή από το Θεό.
Η πραγ­μα­τι­κή νη­στεία έχει σχέ­ση με την αγνεία του νοός.

+ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, Άγιον Όρος


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου